جلوگیری ربات های ایفریم
iframe-in-site
جلوگیری از سایتهای آیفریم برای کپی مطالب سلام دوستان جدیدا سایت هایی روی کار آماده اند که با استفاده الز ایفریم مطلبی سایت شما رو در سایت خودشون نشون میدنو چون اطلاعات زیادی دارند و درای مطالب زیادی میباشد دارای ...
توسط
تومان