افزونه امنیت iThemes Security Pro
Itheme-Security-pro
افزونه امنیتی iThemes Security Pro وردپرس امنیت واژه ای که برای همه است .همه ما در همه حال به امنیت اهمیت میدهیم و از بی منیتی فراری هستیم هیچکس نیس که بگوید بی امنیتی را دوست دارد.وردپرس هم مانند خیلی ...

پاتوق وردپرس | قالب وردپرس | اموزش وردپرس