غیرفعال کردن خطاهای php در وردپرس

وردپرس › خطا

سایت با مشکلات فنی دچار شده است.