توابع خروج از وب سایت وردپرس

internal_server_error <![CDATA[وردپرس &rsaquo; خطا]]> 500