تغییر ظاهر چک باکس با CSS

internal_server_error <![CDATA[وردپرس &rsaquo; خطا]]> 500